Isdahl Coaching och Rekrytering

Vi gör dig och din organisation ännu bättre

 

Personalutveckling

På ICR arbetar vi med ett beprövat motivations- och utvecklingsverktyg som snabbt identifierar vad en medarbetare behöver utveckla och vara medveten om. Verktyget hjälper oss att ta reda på vad som motiverar varje enskild medarbetare. Det hjälper också till att tydliggöra olika kommunikationsstilar samt lär ut hur man optimerar sin kommunikation med andra.

Det kan ibland vara svårt att förstå varför medarbetare inte agerar som vi tror att de skall göra, och därför arbetar vi både med beteende och motivation. Som certifierade användare och coacher återkopplar vi och följer upp varje individs resultat. På ICR kan vi även lägga ihop flera individers resultat för att analysera och arbeta med grupper och hela företag.

Målet är att ge era medarbetare:

 • Förståelse för sitt eget beteende - fördelar att utnyttja och fallgropar att undvika
 • Insikt i andra personers beteenden och drivkrafter
 • Kunskap om kommunikationsstilar och hur man effektiviserar den egna kommunikationen
 • Förståelse för olika motivationsstilar och hur inlärning och utveckling sker hos olika individer 

Vi skräddarsyr självklart alla uppdrag utifrån varje uppdragsgivares specifika behov, och varje uppdrag börjar med en noggrann behovsanalys.

Nedan följer exempel på områden vi arbetar med:

 •  Individutveckling
 • Coachning
 • Utveckling av samarbete
 • Utbildning/träning
 • Teambuilding
 • Karriärrådgivning
 • Utveckling av företagskultur 

Fakta:

Utvecklingsverktyget vi använder kommer från Master och vi har valt alla våra testverktyg från just denna leverantör. Detta då de är ledande inom högkvalitativa psykometriska test- och utvärderingsverktyg, vilka används för analyser av affärsdriven HR-information. Masters tester baseras på nordisk forskning och utveckling vilket gör att testpersonerna känner igen sig i frågeställningarna och resultatet därför blir optimalt.