Isdahl Coaching och Rekrytering

Vi gör dig och din organisation ännu bättre

Rekrytering

Isdahl Coaching och Rekrytering hjälper dig att hitta rätt person till ert team. Vi erbjuder allt från fullständig hjälp med hela rekryterings-processen till enstaka delmoment, om det passar er bättre. Målsättningen är att vi tillsammans säkerställer rekryteringen av en ny medarbetare med rätt kompetens och rätt personlighetsprofil.

Vi har stor erfarenhet av att bedöma personlighet och vi har verktyg för att testa kandidaternas personlighet och kompetens på ett övergripande plan. Vi är också specialiserade på att bedöma kandidaters kompetens inom vissa områden exempelvis inom organisations- och branchföreningsvärlden samt inom ledarskap, HR och juridik.

För mer specialiserade rekryteringar har vi valt att bygga upp ett nätverk av erfarna personer istället för att anställa experter. Fördelen är att vi får en bred tillgång till färsk erfarenhet eftersom vårt nätverk fortfarande är aktivt och väl känner till dagens krav inom sina respektive specialistområden. Vi har samtidigt stor respekt för att ni som rekryterande företag många gånger är de experter vi behöver för att bedöma just den specifika kompetens ni söker.

Vår organisation ger oss frihet att diskutera hur vi på bästa sätt anpassar rekryteringsprocessen, för att säkerställa kompetens och personlighet, när vi skall hjälpa er att hitta rätt personal. Kontakta oss för att diskutera hur vi på bästa sätt genomför er rekrytering.